Informace

Podmínky používání kurtu Grymov

– kurt si může pomocí rezervačního systému zarezervovat pouze hráč s platnou registrací a zaplaceným poplatek na sezónu 2024. Poplatek činí 1300 CZK/registrace/známka

– hra na kurtu bez platné rezervace je ZAKÁZÁNA ! Rovněž půjčování přihlašovacích údajů do rezervačního systému je ZAKÁZÁNO !

– na kurt lze vstupovat pouze ve vhodné tenisové obuvi. Je ZAKÁZÁNA obuv s výraznějším či výrazným vzorkem !

– pokud je kurt suchý, hráč je povinen kurt řádně pokropit před i po hře. Po hře je hráč povinen kurt upravit hrablem (větší nerovnosti) a následně síťovačkou ! Síťovačka patří hladkou stranou prkna dolů tedy na zem !!!

– Na kurtu a jeho blízkém okolí je ZAKÁZÁNO kouřit ! Konzumace běžných alkoholických nápojů jako je víno a pivo, je POVOLENA.

– hráč/i je povinen ukončit hru nejpozději 5 minut před koncem rezervace. Posledních 5 minut je vyhrazeno na úklid kurtu.

– Jakýkoliv incident na kurtu, který poškodil samotný kurt nebo jeho vybavení, je hráč s aktivní rezervací v dané chvíli POVINEN nahlásit správci kurtu viz stránky a menu Kontakt ! Kurt je sledován kamerovým systémem se záznamem !

– škody, které způsobí hráč na kurtu a jeho vybavení, hráč uhradí v plné výši !

Platí, že jedna registrace je jedna zarezervovaná hodina v systému. Dvě registrace jsou dvě hodiny rezervované v systému v jeden okamžik. Po odehrání rezervace se automaticky uvolňuje k dalšímu použití, pokud nedošlo k ručnímu zrušení rezervace předem.

Rezervovat lze pouze celé hodiny! Systém sice umožňuje rezervace půlhodinové či od půl do půl, ale toto je na kurtu Grymov ZAKÁZANÉ!

Nedodržování výše uvedených pravidel či jejich hrubé porušení může vést k odebrání registrace a tedy i přístupu do rezervačního systému bez jakékoliv finanční náhrady !

Cena známky/registrace:

Cena za sezónu 2024 je stanovena na 1300,- Kč / registrace / známka.