Informace

Podmínky používání kurtu Grymov

– kurt si může pomocí rezervačního systému zarezervovat pouze hráč s platnou registrací a zaplaceným poplatek na sezónu 2022. Poplatek činí 1300 CZK/registrace/známka

– hra na kurtu bez platné rezervace je ZAKÁZÁNA ! Rovněž půjčování přihlašovacích údajů do rezervačního systému je ZAKÁZÁNO !

– na kurt lze vstupovat pouze ve vhodné tenisové obuvi. Je ZAKÁZÁNA obuv s výraznějším či výrazným vzorkem !

– pokud je kurt suchý, hráč je povinen kurt řádně pokropit před i po hře. Po hře je hráč povinen kurt upravit hrablem (větší nerovnosti) a následně síťovačkou ! Síťovačka patří hladkou stranou prkna dolů tedy na zem !!!

– Na kurtu a jeho blízkém okolí je ZAKÁZÁNO kouřit ! Konzumace běžných alkoholických nápojů jako je víno a pivo, je POVOLENA.

– hráč/i je povinen ukončit hru nejpozději 5 minut před koncem rezervace. Posledních 5 minut je vyhrazeno na úklid kurtu.

– Jakýkoliv incident na kurtu, který poškodil samotný kurt nebo jeho vybavení, je hráč s aktivní rezervací v dané chvíli POVINEN nahlásit správci kurtu viz stránky a menu Kontakt ! Kurt je sledován kamerovým systémem se záznamem !

– škody, které způsobí hráč na kurtu a jeho vybavení, hráč uhradí v plné výši !

Platí, že jedna registrace je jedna zarezervovaná hodina v systému. Dvě registrace jsou dvě hodiny rezervované v systému v jeden okamžik. Po odehrání rezervace se automaticky uvolňuje k dalšímu použití, pokud nedošlo k ručnímu zrušení rezervace předem.

Nedodržování výše uvedených pravidel či jejich hrubé porušení může vést k odebrání registrace a tedy i přístupu do rezervačního systému bez jakékoliv finanční náhrady !

Cena známky/registrace:

Cena za sezónu 2022 je stanovena na 1300,- Kč / registrace / známka.