Registrace

Zvolte počet registrací pro nové uživatele či počet známek pro stávající uživatele. Jedna registrace/známka může rezervovat pouze jednu hodinu. Po odehrání se rezervace opět uvolňuje k použití.